LUFTKVALITET
 genre climate 23

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Lilla Essingen har bra luft och det regnar

Publicerad 2021-05-05 06:16

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Lilla Essingen för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det regnar och är 2 grader i Lilla Essingen för tillfället. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT