LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Lilla Essingen har okej luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-05-04 21:11

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är okej luft i Lilla Essingen.

4 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Lilla Essingen. Ser man till luftkvaliteten är det okej i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT