LUFTKVALITET
 genre climate 17

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Sundsvall har bra luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-05-04 11:13

I Sundsvall, visar färska mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för tillfället.

Sundsvall vädermässigt för närvarande? Det är nästan mulet och 9 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT