LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Danderyd har bra luft och det är växlande molnighet

Publicerad 2021-05-04 06:15

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Danderyd.

Danderyd vädermässigt för tillfället? Det är växlande molnighet och 1 grader. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT