LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är nästan mulet i Sundsvall

Publicerad 2021-05-04 06:17

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Sundsvall för närvarande.

Sundsvall vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 1 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT