LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Norrköping

Publicerad 2021-05-04 21:15

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Norrköping.

4 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för närvarande i Norrköping. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT