LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Västerås

Publicerad 2021-05-04 06:18

I Västerås, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Det är nästan mulet i Västerås och termometern visar 3 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT