LUFTKVALITET
 genre climate 15

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Sollentuna

Publicerad 2021-05-04 21:12

Aktuella luftkvalitetsmätningarna i Sollentuna visar att det är bra luft för närvarande.

Sollentuna vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 4 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT