LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Solna

Publicerad 2021-05-04 21:12

I Solna, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för närvarande.

Det är 4 grader i Solna och det är nästan mulet. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Detta enligt Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT