LUFTKVALITET
 genre climate 22

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Umeå har bra luft

Publicerad 2021-05-04 21:13

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Umeå för tillfället.

Det är 3 grader i Umeå och det är helt stjärnklart. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 10 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT