LUFTKVALITET
 genre climate 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften bra

Publicerad 2021-05-04 21:11

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Danderyd.

Det är 4 grader i Danderyd och det är nästan mulet. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT