LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Enköping

Publicerad 2021-05-04 11:12

I Enköping, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

8 grader och det är lite molnigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Enköping. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT