LUFTKVALITET
 genre climate 27

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Kungälv har bra luft och det regnar

Publicerad 2021-05-04 21:14

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Kungälv.

Kungälv vädermässigt för tillfället? Det regnar och 5 grader. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT