LUFTKVALITET
 genre climate 26

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Stockholm

Publicerad 2021-05-04 06:16

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Stockholm.

Det är växlande molnighet i Stockholm och termometern visar 2 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 10 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT