LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrköping har bra luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-04-21 21:15

För tillfället är det bra luft i Norrköping. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Det är nästan mulet i Norrköping och termometern visar 7 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT