LUFTKVALITET
 genre climate 23

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är nästan mulet i Uppsala

Publicerad 2021-04-21 21:13

I Uppsala, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för tillfället.

Det är nästan mulet i Uppsala och termometern visar 7 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT