LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Kungälv

Publicerad 2021-04-21 21:14

I Kungälv, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Det är nästan mulet i Kungälv och termometern visar 4 grader. Luften i omgivningarna är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT