LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Södertalje har ohälsosam luft

Publicerad 2021-04-14 21:12

Luftkvalitetsmätningar visar att det är ohälsosam luft i Södertalje för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt stjärnklart och är 1 grader i Södertalje för närvarande. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 3 i dessa trakter. Det betyder att det är ohälsosamt. Det meddelar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT