LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är helt molnfritt och bra luft i Sollentuna

Publicerad 2021-04-08 06:16

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Sollentuna.

Sollentuna vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 0 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT