LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Danderyd är låga

Publicerad 2021-04-08 06:15

För tillfället är det bra luft i Danderyd. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

Danderyd vädermässigt för närvarande? Det är helt molnfritt och -1 grader. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Det meddelar Airvisual.

Marknära ozon är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT