LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

3 grader och inga föroreningar i Danderyd

Publicerad 2021-04-08 21:11

De nya luftkvalitetsmätningarna i Danderyd visar att det är bra luft för närvarande.

Det är nästan mulet i Danderyd och termometern visar 3 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT