LUFTKVALITET
 genre climate 15

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft och det är nästan mulet i Sundsvall

Publicerad 2021-04-08 21:13

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Sundsvall för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 0 grader i Sundsvall för närvarande. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT