LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

3 grader och inga föroreningar i Kungälv

Publicerad 2021-04-08 21:14

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Kungälv visar att det är bra luft för tillfället.

Det är 3 grader i Kungälv och det är nästan mulet. Luften i dessa trakter är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT