LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Kungsholmen

Publicerad 2021-04-08 15:16

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Kungsholmen visar att det är okej luft för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt molnfritt och är 7 grader i Kungsholmen för tillfället. Ser man till luftkvaliteten är det okej i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 2 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 10 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT