LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Borås

Publicerad 2021-04-08 06:18

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Borås visar att det är bra luft för närvarande.

0 grader och det är lite molnigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Borås. Luften i omgivningarna är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT