LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Umeå har okej luft och det är helt stjärnklart

Publicerad 2021-04-08 21:13

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Umeå för närvarande.

Umeå vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och -1 grader. Luften i dessa trakter är okej. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT