LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

3 grader och inga föroreningar i Västerås

Publicerad 2021-04-08 21:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Västerås för tillfället.

Det är växlande molnighet i Västerås och termometern visar 3 grader. Luften i omgivningarna är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT