LUFTKVALITET
 genre climate 27

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är helt molnfritt och bra luft i Hågelbyleden

Publicerad 2021-04-08 15:16

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Hågelbyleden.

Det är helt molnfritt i Hågelbyleden och termometern visar 7 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT