LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Björklinge har bra luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-04-08 15:18

För närvarande är det bra luft i Björklinge. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

Björklinge vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 7 grader. Luften i omgivningarna är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT