LUFTKVALITET
 genre climate 0

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Stockholm är låga

Publicerad 2021-04-08 06:16

Luftkvalitetsmätningar visar att det är okej luft i Stockholm för närvarande.

Stockholm vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 0 grader. Ser man till luftkvaliteten är det okej i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT