LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Kungälv har bra luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-04-08 15:19

För tillfället är det bra luft i Kungälv. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

4 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Kungälv. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT