LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Linköping

Publicerad 2021-04-08 21:14

I Linköping, visar färska luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

2 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Linköping. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT