LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Lilla Essingen

Publicerad 2021-04-08 15:16

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Lilla Essingen.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt molnfritt och är 7 grader i Lilla Essingen för närvarande. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT