LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

4 grader och okej luft i Göteborg

Publicerad 2021-04-08 15:19

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Göteborg för tillfället.

Göteborg vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 4 grader. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 10 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT