LUFTKVALITET
 genre climate 26

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Södertalje

Publicerad 2021-04-07 21:12

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är okej luft i Södertalje.

Det är 0 grader i Södertalje och det är helt stjärnklart. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT