LUFTKVALITET
 genre climate 4

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Göteborg är låga

Publicerad 2021-04-07 21:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Göteborg för närvarande.

Det är 2 grader i Göteborg och det är helt stjärnklart. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT