LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Borås har 0 grader och bra luft

Publicerad 2021-04-07 21:14

I Borås, visar färska luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

Det är 0 grader i Borås och det är helt stjärnklart. Luften i omgivningarna är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT