LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Danderyd

Publicerad 2021-04-07 21:11

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Danderyd.

Danderyd vädermässigt för närvarande? Det är helt stjärnklart och 0 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT