LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

1 grader och inga föroreningar i Karlstad

Publicerad 2021-04-07 21:13

För tillfället är det bra luft i Karlstad. Det visar de senaste mätningarna av luftkvalitet.

Karlstad vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 1 grader. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT