LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är nästan mulet och bra luft i Enköping

Publicerad 2021-04-07 21:13

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Enköping för tillfället.

Det är nästan mulet i Enköping och termometern visar 0 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT