LUFTKVALITET
 genre climate 0

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Umeå har bra luft

Publicerad 2021-04-07 21:13

De nya mätningarna av luftkvalitet i Umeå visar att det är bra luft för närvarande.

Det är -1 grader i Umeå och det är helt stjärnklart. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT