LUFTKVALITET
 genre climate 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Town} har mycket ohälsosam luft

Publicerad 2021-03-27 21:13

Mätningar av luftkvalitet visar att det är mycket ohälsosam luft i Enköping för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 6 grader i Enköping för tillfället. Ser man till luftkvaliteten är det mycket ohälsosamt i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 4 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT