LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften ohälsosam

Publicerad 2021-03-23 11:11

För närvarande är det ohälsosam luft i Södertalje. Det visar de nya mätningarna av luftkvalitet.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt molnfritt och är 11 grader i Södertalje för tillfället. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 3 i dessa trakter. Det betyder att det är ohälsosamt. Det meddelar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT