LUFTKVALITET
 genre climate 15

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Mycket ohälsosamt att andas i Södertalje

Publicerad 2021-03-04 21:12

I Södertalje, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för tillfället.

Det är -3 grader i Södertalje och det är helt stjärnklart. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 4 i omgivningarna. Det betyder att det är mycket ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT