LUFTKVALITET
 genre climate 26

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Dålig luft i Uppsala

Publicerad 2021-03-02 21:13

I Uppsala, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för närvarande.

Det är helt stjärnklart i Uppsala och termometern visar -1 grader. Ser man till kvalitén på luften är det mycket ohälsosamt i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 4 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT