LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är det smuts i luften

Publicerad 2021-02-28 21:08

De nya luftkvalitetsmätningarna i Gävle visar att det är mycket ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt stjärnklart och är 1 grader i Gävle för tillfället. Luften i omgivningarna är mycket ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 4.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT