LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Danderyd är låga

Publicerad 2021-02-23 06:15

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är okej luft i Danderyd.

Det är 2 grader i Danderyd och det är dimmigt. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT