LUFTKVALITET
 genre climate 25

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften bra

Publicerad 2021-02-23 21:13

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Karlstad.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 1 grader i Karlstad för tillfället. Luften i omgivningarna är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT