LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften okej

Publicerad 2021-02-23 11:12

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är okej luft i Uppsala.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 3 grader i Uppsala för tillfället. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT