LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Linköping

Publicerad 2021-02-23 21:14

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Linköping visar att det är bra luft för tillfället.

1 grader och det är nästan stjärnklart. Så ser förhållandena ut för tillfället i Linköping. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT